Kompetensmetoden

De flesta av alla rekryteringar idag sker via befintliga nätverk eller kontakter. Det innebär att majoriteten går miste om en stor del av kandidatbasen.
Källa: Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2018
Slide Analysera din organisation på 2 minuter - gratis och anonymt! STARTA ANALYS 45% av utrikes födda akademiker upplever att de har svårt att få jobb, då de saknar ”rätt” nätverk.
Källa: SCB, Arbetsmarknaden 2018 för högutbildade utrikes födda
Slide För en inkluderande rekryteringsprocess, fri från diskriminering och för större mångfald på svensk arbetsmarknad.
keyboard_arrow_down

Varför behöver ditt företag eller organisation en inkluderande och kompetensbaserad rekrytering?

1. Kompetensförsörjning

Ta tillvara på all kompetens som finns på arbetsmarknaden, genom att rekrytera från hela kandidatbasen.

2. Ökad affärsnytta

Diversifierade arbetsgrupper ger bredare perspektiv och ökad förståelse för olika kundbehov. Det här främjar innovation och skapar fler affärer.

3. Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Som arbetsgivare är det din skyldighet att följa lagstiftningen.

 

 

En win-win metod

Analysera din organisation på 2 minuter – gratis och anonymt

Genom ett unikt framtaget analysverktyg kan du nu snabbt och enkelt analysera ditt företags rekryteringsprocess. Ta reda på era fallgropar och få värdefulla tips när det kommer till förbättringsmöjligheter i just era processer. På så vis kan ni öka era möjligheter att ta tillvara på all kompetens som finns på arbetsmarknaden, öka er affärsnytta och såklart – följa diskrimineringslagstiftningen.

Vem är det till för? Analysverktyget riktar sig primärt till dig som redan arbetar, eller bestämt dig för att arbeta, för ökad kulturell mångfald* och inkludering i din organisation, som chef eller professionell rekryterare. Det är gratis och du är helt anonym.

Analysverktyget har inga avgränsningar till någon specifik bransch eller sektor, inhouse- eller extern rekrytering. Istället har det en generisk form för att kunna användas av alla som på olika sätt styr och arbetar i rekryteringsprocesser på svensk arbetsmarknad. Vissa komponenter kan därmed passa mer eller mindre väl in på specifika organisationer och företag.

*Med kulturell mångfald avser vi personer som uppfattas ha en annan etnisk tillhörighet än majoritetsgruppen i Sverige genom t.ex. hudfärg, religion, vanor, seder, attityder, värderingar eller sätt att kommunicera på grund av bakgrund.

 

Starta analys

Företag med kulturell mångfald ökar sannolikheten för ekonomisk avkastning med 35%

 

Källa: Diversity Matters

Vad är unikt med Kompetensmetoden?

Det som framför allt särskiljer Kompetensmetoden från andra metoder eller analyser på ämnet är att den har sin utgångspunkt i rösterna från de arbetssökande själva, berättelser från de utrikes födda akademikernas upplevelser av att söka arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Med utgångspunkt i rösterna från de arbetssökande

Fokus har varit primärt varit målgruppen utrikes födda akademiker som har ursprung i Mellanöstern eller Afrika, då forskning visar att det är en grupp som har särskilt svårt att få jobb som matchar deras utbildning och att de i högre grad än inrikes födda drabbas av diskriminering. För att säkerställa att utrikes födda akademikers egna erfarenheter av rekryteringsprocesser inkluderades i arbetet genomfördes fokusgrupper och djupintervjuer. Resultatet av detta arbete inkluderar en mängd insikter om hinder och fallgropar, som bidrar till att förklara de skillnader som kan ses mellan inrikes- och utrikes föddas situation på svensk arbetsmarknad.

 

Vad är definitionen av kompetens?

Kompetens syftar till de färdigheter som personer använder för att uppnå vad som krävs i en given situation. Det kan innefatta utbildning, kunskap, arbetslivserfarenheter och andra erfarenheter. Det kan även innefatta sociala kompetenser så som samarbetsförmåga, service och omvårdnad.

De utrikes födda akademiker som vi intervjuat efterfrågade ett större fokus på kompetens under rekryteringsprocesserna. Forskning har även identifierat detta som en av nycklarna för att minska diskriminering på arbetsmarknaden. Resultatrapporten som du får från analysverktyget kan hjälpa er att skapa självreflektion, vara ett stöd för genomlysning av hela rekryteringsprocessen samt ett unikt anpassat underlag för interna diskussioner.

Nyheter

NY RAPPORT AV WORKING FOR CHANGE: ”Kulturell mångfald på svensk arbetsmarknad 2020” 👉Ladda ner rapporten här: https://www.kompetensmetoden.se/wp-content/uploads/2020/10/kulturell-mangfald-pa-svensk-arbetsmarknad-2020.pdf Jämlikheten på arbetsmarknaden går åt fel håll – kartläggning avslöjar ojämlika villkor och... Läs mer
Nytt digitalt verktyg för en inkluderande rekryteringsprocess Stiftelsen Working for Change har tillsammans med Kantar Sifo och med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram ett digitalt... Läs mer
Nya partners och sponsorer, vi söker Er! Vi letar efter partners och sponsorer som delar våra ambitioner och som vill stödja oss på olika sätt att driva våra verksamheter. Vi... Läs mer
Fler nyheter

Kompetensmetoden – 6 steg för att anställa mer mångfald

 

För en inkluderande rekryteringsprocess, fri från diskriminering och för större mångfald på svensk arbetsmarknad.

Metoden som beskrivs här riktar sig till dig som redan arbetar, eller bestämt dig för att arbeta, för ökad kulturell mångfald och inkludering i din organisation. Ambitionen har varit att skapa en metod som ska kunna användas som strukturerat stöd eller vägledning för dig som chef eller professionell rekryterare.

Berättelserna som metoden bygger på visar att människor systematiskt exkluderas under rekryteringsprocesserna. Detta på grund av strukturer och situationer som antagligen kunnat undvikas, om det funnits en medvetenhet. Metoden skapar därför en medvetenhet om de hinder och utmaningar som gruppen utrikes födda akademiker ofta möter. Metoden belyser också vanliga fallgropar som kan leda till oavsiktlig och omedveten exkludering av arbetssökande. Läs mer om framtagningen av metoden här.

Steg 1–4 avser rekryteringsprocessen, steg 5–6 handlar om hur arbetsgivare säkerställer att alla medarbetare inkluderas på arbetsplatsen.

Här kan du läsa hela metoden.

Framtagen i samarbete med Kantar Sifo

Med stöd av

I samarbete med

Partner