Analysera din organisation på 2 minuter
– gratis och anonymt

 

Hur ska jag svara på frågorna?

När du svarar på frågorna, svarar du som individ utifrån dina egna erfarenheter och din egen uppfattning, men om din organisation. Är ni flera personer från organisationen som gör testet, men det visar sig att ni svarat olika? Låt det bli ett intressant underlag för vidare diskussioner.

Hur får jag resultatrapporten?

När du svarat på alla frågor, får du automatiskt en resultatrapport PDF-format, som du kan spara ner på din dator eller printa. Om du märker att ni svarat bra på analysen och att ni redan gör mycket rätt, grattis! Men kom ihåg att inkluderande rekrytering är ett arbete som aldrig blir klart, så se till att hålla dig uppdaterad. I resultatrapporten kommer du antagligen stöta på några reflektionsfrågor, ta vidare dessa inom din organisation och reflektera ihop med ledningsgrupp eller kollegor.

Starta analys

Verksamhetsövergripande strategi

Har er organisation en tydligt kommunicerad värdegrund/ värderingar?

Tillbaka

Verksamhetsövergripande strategi

Agerar ni enligt er värdegrund/värderingar?

Tillbaka

Verksamhetsövergripande strategi

Mäter ni systematiskt kulturell mångfald på er arbetsplats?

Tillbaka

Verksamhetsövergripande strategi

Har ni tydliga rutiner för att säkerställa en bra och öppen arbetsmiljö för alla?

Tillbaka

Skapa kravprofil

Har alla som är involverade i era rekryteringsprocesser fått utbildning om diskrimineringslagstiftningen?

Tillbaka

Skapa kravprofil

Arbetar ni aktivt utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess?

Tillbaka

Skapa kravprofil

Går alla krav som ni ställer på kandidaterna i en rekrytering att mäta?

Tillbaka

Skapa kravprofil

Undviker ni att ställa krav på ”flytande svenska”, ”social kompetens” eller liknande, när ni annonserar ut en tjänst?

Tillbaka

Hitta kandidater

Reflekterar ni regelmässigt över om era annonser använder ett inkluderande språk och att eventuella bilder upplevs inkluderande?

Tillbaka

Hitta kandidater

Försöker ni nå nya kandidatgrupper genom att sprida annonser på nya plattformar eller i nya nätverk?

Tillbaka

Hitta kandidater

Om ni söker efter kandidater på LinkedIn, eller genom search/headhunting, reflekterar ni då regelmässigt över om sökstrategin kan innebära att vissa kandidatgrupper kan exkluderas?

Tillbaka

Hitta kandidater

Undviker ni att enbart rekrytera från redan befintliga nätverk/ egna kanaler?

Tillbaka

Kontakt med kandidater

Använder ni tester eller arbetsprover i rekryteringsprocessen?

Tillbaka

Kontakt med kandidater

Anonymiserar ni de ansökningar och CV:n som kommer in genom att exempelvis systematiskt ta bort bild och namn inför urvalshanteringen?

Tillbaka

Kontakt med kandidater

Har ni strukturerade intervjuer (använder ni exempelvis intervjumallar och utvärderingsmatriser) som utgår från en kompetensbaserad process?

Tillbaka

Kontakt med kandidater

Återkopplar ni till de sökande oavsett om de fått jobbet eller inte?

Tillbaka

Introduktion till arbetet

Säkerställer er organisation att alla medarbetare behandlas lika när det kommer till arbetsvillkor, lön och anställningsform, oavsett kulturell bakgrund?

Tillbaka

Introduktion till arbetet

Händer det att ni tar in praktikanter?

Tillbaka

Introduktion till arbetet

Har ni rutiner för hur en nyanställd eller praktikant introduceras i er verksamhet?

Tillbaka

Inkluderande arbetsplats

Har de anställda inom er organisation en individuell utvecklingsplan?

Tillbaka

Inkluderande arbetsplats

Har de anställda inom er organisation tillgång till mentorskap?

Tillbaka

Inkluderande arbetsplats

Kan en medarbetare i behov av ökad kunskap i svenska språket få utbildning i detta?

Tillbaka

Bra jobbat!

Du har nu analyserat hela er rekryteringsprocess. För att ta del av vilka förbättringsområden just ni har, ladda ner resultatet här.

Psst! Kom ihåg att det är gratis och du är helt anonym.

Tillbaka till toppen