Kompetensmetoden

Working for Change

Working for Change arbetar för kulturell mångfald i näringslivet och bland organisationer. Vi är en stiftelse, en tankesmedja och Sveriges ledande konferens i ämnet. Vår uppgift är att hjälpa företag och organisationer att se och ta tillvara den kulturella mångfalden i Sverige. Genom att göra det bidrar vi till ett välmående samhälle, framgångsrika företag/organisationer och vår vision: ett Sverige där alla kompetenser tas tillvara.

Med kulturell mångfald avser vi personer som uppfattas ha en annan etnisk tillhörighet än majoritetsgruppen i Sverige genom t.ex. hudfärg, religion, vanor, seder, attityder, värderingar eller sätt att kommunicera på grund av bakgrund.

Vårt arbete bidrar till att genomföra de Globala målen som FN antagit. Det gäller mål nr 1, 5, 8, 10 och 16.

Läs mer om Working For Change här.

Rodrigo Garay

070-631 93 07
rodrigo@workingforchange.se

Emmanuelle Floquet
Projektledare

070-258 9289
emmanuelle@workingforchange.se

Med stöd av

I samarbete med

Partner