Kompetensmetoden

Tjänster

Working for Change erbjuder idag inspirationsföredrag och workshops i syfte att hjälpa arbetsgivare:

1) Förstå affärsnyttan med kulturell mångfald

2) Rekrytera kompetens från hela rekryteringsbasen. 

Föreläsning

Boka en föreläsning om de viktigaste insikterna och slutsatserna från Working for change Matters projektrapporter:

Utrikes födda på svensk arbetsmarknad – vägen till ett arbete

Modell för en inkluderande rekryteringsprocess – fri från diskriminering

Svart på vitt – affärsnyttan med kulturell mångfald 

Workshop

Vi genomför utbildningar/workshops för att hjälpa chefer och beslutsfattare hantera frågor om kulturell mångfald.
Kontakta rodrigo@workingforchange.se för mer info.

Utbildning 

Working for change håller just nu på att utveckla en digital utbildning, baserad på Kompetensmetoden. Vi kommer att lansera den under hösten 2020, så håll utkik!

Med stöd av

I samarbete med

Partner