Kompetensmetoden

PRESSRELEASE – Stockholm 18 maj, 2020

Nytt digitalt verktyg för en inkluderande rekryteringsprocess

Stiftelsen Working for Change har tillsammans med Kantar Sifo och med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram ett digitalt verktyg, Kompetensmetoden, för arbetsgivare som vill bredda sin rekrytering med fokus på kulturell mångfald.

Det är glädjande att vi efter tre års arbete nu kan lansera Kompetensmetoden. Verktyget  fungerar som strukturerat stöd i sex steg för att hantera frågor om kulturell kompetens i rekryteringen. Steg 1–4 avser rekryteringsprocessen, och steg 5–6 handlar om hur arbetsgivare säkerställer att alla medarbetare inkluderas på arbetsplatsen, säger Rodrigo Garay, generalsekreterare för Working for Change.

Vi ser att det finns många arbetsgivare som vill öka mångfalden och säkerställa kompetens genom att skapa mer inkluderande rekryteringsprocesser. Det som särskiljer Kompetensmetoden är att den tar grepp om hela rekryteringsprocessen, från att hitta kandidater till introduktionen på arbetsplatsen. Syftet är både att bredda urvalet och att utveckla kompetensen på arbetsplatsen oavsett bakgrund, säger Yvonne Pernodd, VD för Kantar Sifo, som ansvarar för den studie som Kompetensmetoden utgår ifrån. 

Kantar Sifo har genomfört fokusgrupper och djupintervjuer med utrikesfödda akademiker som upplevt svårigheter att hitta matchande arbete i Sverige. Resultatet från studien ligger som grund för det nya verktyget, och visar att människor systematiskt exkluderas under rekryteringsprocesserna. Kompetensmetoden skapar därför en medvetenhet om de hinder och utmaningar som gruppen utrikes födda akademiker ofta möter. Den belyser också vanliga fallgropar som kan leda till oavsiktlig och omedveten exkludering av arbetssökande.

– Det handlar inte i huvudsak om diskriminering i lagens mening. Det är en del. Framför allt handlar det om ”oavsiktlig” exkludering. Många arbetsgivare är inte medvetna om att det finns kandidatgrupper som systematiskt exkluderas i deras rekryteringsprocesser på grund av strukturer och situationer som sannolikt kunnat undvikas om det funnits en medvetenhet. Kompetensmetodens sex steg är ett sätt att kritiskt genomlysa sin rekryteringsprocess i varje delmoment, och därigenom identifiera hinder som kan leda till begränsningar i urvalet, berättar Yvonne Pernodd.

– Vårt uppdrag är att visa på affärs- och samhällsnytta med kulturell mångfald i syfte att hjälpa arbetsgivare att rekrytera kompetens från hela rekryteringsbasen. Vår förhoppning är att Kompetensmetoden ska hjälpa chefer och beslutsfattare som vill arbeta aktivt för ökad kulturell mångfald på arbetsplatsen, säger Rafail Poumeyrau, ordförande för stiftelsen Working for Change, tillika advokat och partner på Grey Advokatbyrå.

Med flera olika kompetenser och perspektiv i organisationen ökar innovationskraften. Man kan jämföra med amerikanska techbolag i framkant, som ofta utgörs av diversifierade arbetslag med kompetenser från hela världen. I ett internationellt perspektiv behöver vi underlätta för svenska företag att göra bättre affärer genom att stärka deras humankapital, tillägger Rafail Poumeyrau.

Kompetensmetoden –  https://www.kompetensmetoden.se/

In English –  https://competencemethod.se/

Vid frågor, kontakta:

Jennie Bacchus Hertzman, senior projektledare Kantar Sifo
08-507 420 00, 070-184 421 90

jennie.bacchus.hertzman@kantar.com

Rodrigo Garay, grundare och generalsekreterare Working for Change
070-631 93 07
rodrigo@workingforchange.se

Om Kompetensmetoden:

Kompetensmetoden är ett verktyg för företag och organisationer som vill främja en inkluderande och kompetensbaserad rekrytering, fri från diskriminering. Metoden är framtagen av stiftelsen Working for Change, med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och i samarbete med Kantar Sifo samt Hello Studio.

Om stiftelsen Working for Change:

Working for Change grundades 2015 och är idag en arena för kunskap och erfarenhetsutbyte, som arbetar för en inkluderande arbetsmarknad där företag och organisationer värdesätter kulturell mångfald, genom att öka medvetenheten hos HR-chefer och beslutsfattare som på olika sätt påverkar rekryteringsprocessen.

Vi tillhandahåller en unik modell för inkluderande och kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering.
Vi genomför utbildningar/workshops för att hjälpa chefer och beslutsfattare hantera frågor om kulturell mångfald. 
Vi arrangerar Sveriges största konferens för chefer om kulturell mångfald i arbetslivet.

Working for Changes referensgrupp:

Hélio Adelino Manhica, forskare, Röda Korsets högskola

Jennie Bacchus Hertzman, senior projektledare och analytiker, Kantar Sifo

Rana Barghouth, projektledare, rekryterare, Talentia AB

Ing-Marie Bergqvist, ledarskapskonsult, Directa

Zuzana Cisternas, senior recruitment consultant, Academic Search International

Leila El-Sherif Wollheim, fristående kommunikations- och hållbarhetskonsult, Jalla Communication AB

Linnea Erikson, konsult på rekryteringsbolag, Hammer och Hanborg

Martin Eriksson, Staffing Business Partner, Google

Greta Högberg, HR-konsult, FOI,Totalförsvarets forskningsinstitut – Helhetskommunikation

Kija Monteil, operations manager, Fortum

Sara Omidian, HR-specialist

Monica Westerberg, mångfaldschef, Skanska Sverige

Karin Åslund, projektledare Skills 360, Arbetsgivarverket

Katarina Önell, kunddirector, chefsutbildning, Kantar Sifo

Emmanuelle Floquet, projektledare, Working for Change

Rodrigo Garay, grundare, Working for Change

Partners:

  • LinkedIn

Med stöd av

I samarbete med

Partner