Kompetensmetoden

Framtida planer

Nya partners och sponsorer, vi söker Er!

Vi letar efter partners och sponsorer som delar våra ambitioner och som vill stödja oss på olika sätt att driva våra verksamheter. Vi ägnar oss åt att öka medvetenheten hos företagsledare, rekryteringsansvariga och beslutsfattare om de utmaningar och hinder som akademiker med internationell bakgrund möter på den svenska arbetsmarknaden.

Med ert stöd kan vi inspirera arbetsgivare att ta tillvara affärsnyttan med kulturell mångfald och därmed bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

Vill du veta mer och är intresserad av att göra skillnad på lång sikt?

Vi träffas gärna, digitalt tillsvidare, och senare på plats! Kontakta oss:

Rodrigo Garay (WFC:s grundare), rodrigo@workingforchange.se,

eller Emmanuelle Floquet (projektledare), emmanuelle@workingforchange.se.

Workshop i maj och juni:  exklusiv presentation av Working For Change-kompassen och diskussion

Anmäl dig redan nu!

Kompassen är en sammanställning om utrikes födda och deras situation på den svenska arbetsmarknaden. Den inkluderar en aktuell sammanställning av offentliga rapporter och statistik, såsom DO-anmälningar och statistik från SCB.

Working For Change-kompassen har tagits fram av Kantar Sifo på uppdrag av stiftelsen Working For Change och med stöd från Myndigheten för ungdoms­ och civilsamhällesfrågor, MUCF.

-28 maj 2020:                                                               

Vi vill bjuda dig som har erfarenhet av den svenska rekryteringsbranschen som arbetssökande, och vi vill gärna lyssna på dina åsikter.

Anmälningar till workshopen i maj görs här: https://wfc-kompassen-aka.confetti.events/

-3 juni 2020:

Vi vill bjuda dig som är HR-chef, vd, rekryterare eller beslutsfattare med inflytande över rekryteringsprocesser, och vi vill höra dina synpunkter från ditt organisationsperspektiv.

Anmälningar till workshopen i juni görs här: https://workshop-working-for-change.confetti.events/

  • LinkedIn

Med stöd av

I samarbete med

Partner